SPÓŁKA Z O.O.
OFERTA

Obsługa księgowa:
 • — prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • — sporządzanie deklaracji podatkowych
 • — sporządzanie sprawozdań finansowych
 • — pełna obsługa kadrowo-płacowa
 • — przygotowanie deklaracji i rozliczeń z ZUS
 • — doradztwo kadrowo-płacowe oraz z zakresu prawa pracy
 • — doradztwo podatkowe dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych
 • — doradztwo w zakresie formy i skutków likwidacji oraz przeprowadzenie likwidacji podmiotów gospodarczych
 • — pomoc przy zakładaniu firmy
 • — sporządzanie analiz ekonomicznych i finansowych
 • — usługi w zakresie opracowania zasad (polityki) rachunkowości, instrukcji tworzenia i obiegu dokumentów finansowo księgowych
 • — outsourcing funkcji Głównego Księgowego / Dyrektora Finansowego

Usługi audytorskie:
 • — badanie i przegląd sprawozdań finansowych
 • — badanie wykorzystania funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej
 • — audyty informacji finansowych sporządzanych zgodnie z wymogami Kodeksu Spółek Handlowych (aporty niepieniężne, plany połączenia, plany podziału itp.)
 • — audyty informacji finansowych sporządzone na potrzeby postepowań sadowych
 • — przeglądy systemu rachunkowości
 • — przeglądy systemu kontroli wewnętrznej
 • — weryfikacja poprawności ksiąg rachunkowych

UWAGA! Powyższa lista nie obejmuje całości zakresu proponowanych przez nas usług out­so­ur­cin­go­wych. Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z naszym biurem w celu dostosowania naszej oferty do Państwa potrzeb.